Vitální svět Čechovka - Břeclav

Otevírací doba

Po - Pá      9:00 - 11:00   15:00 - 20:00

Pro nastavení cvičebného plánu dle vašich představ,  vám můžeme pomoci a to díky analýze složení vašeho těla. InBody 230 je jeden z nejnovějších a nejspolehlivějších přístrojů pro diagnostiku a analýzu složení lidského těla.

  1. BMI (Body Mass Index ): jeho hodnota ukazuje, zda je vaše hmotnost přiměřená k výšce vašeho těla a věku (avšak tento parametr není vhodný pro všechny osoby, mnohem důležitější je znát poměr tukové hmoty ku hmotě aktivní neboli svalové a také obsah vody v těle).
  2. Procento tělesného tuku (PBF): množství vašeho celkového tuku - podkožního i meziorgánového v procentech.
  3. Poměr objemu boků a pasu (WHR): hodnotí riziko spojené s rozložením tuku nacházejícím se v centrální části těla, které je spojené zejména s kardiovaskulárními chorobami. Tento poměr nám pomáhá osoby rozdělit na osoby s postavou typu „jablíčko“ či „hruštička“.
  4. Minimální kalorická potřeba těla (BMR): množství energie v kaloriích, které vaše tělo potřebuje každých 24 hodin pro pouhé zajištění základních životních funkcí jako je dýchání nebo oběh krve (tzn. není zde započtená energie potřebná na vykonávání ostatních aktivit, jako je chůze, hovor, sport…) Hodnota bazálního metabolismu u zdravého člověka tvoří kolem 70% celkové energetické potřeby a stoupá s množstvím svalové tkáně. Funguje to tedy tak, že čím více aktivní svalové hmoty máte, tím lépe vaše tělo spotřebovává energii přijatou potravou.