Fitness Professional Academy

Otevírací doba

Non - Stop :-)

Jsme profesionálové zabývající se fitness a pohybem od A do Z. Uznáváme principy celoživotního vzdělávání, a řídíme se heslem „nikdy se nepřestaneme učit, celý život je jednou velkou lekcí“.

Poskytujeme vzdělání celému zaměstnaneckému spektru sportovních, volnočasových a fitness center. Sportovní centrum jako takové je fungující celek, ve kterém hraje roli každý – recepcí počínaje, přes instruktory a manažery centra konče. Poskytneme Vašim zaměstnancům a spolupracovníkům profesionální fitness zázemí na bázi jednotlivých specializačních kurzů či seminářů nebo kontinuálního vzdělání s možností členství.

Členství ve Fitness Profesional Academy Vám pomůže rozdělit náklady na kvalitní fitness vzdělání až na 36 měsíců, ale také Vám zajistí aktivní přístup k aktuálním informacím na fitness trhu.

Odlišujeme se 5 rozdíly

Komplexnost vzdělání
Celistvost, logická struktura, komplexnost, vývoj. Nevytváříme certifikáty na počkání.

Stejně jako rozum, je pro nás důležitý i cit
Pocity a emoce hrají neodmyslitelnou a primární úlohu při sportu. Práce těla i mysli, ducha, poznání sáma sebe.

Zaměření na detail
Každý střípek, malý kousek posunu se vpřed je důležitý. Detailně sestavené vzdělání tvoří celek. Tvoříme dokonale a profesionálně připraveného sportovce.

Vzdělávat se může každý
Neurčujeme hranice, nestanovujeme omezení. Naopak přikládáme stejnou důležitost lektorovi jako pracovníkům recepce.

Jdeme vpřed. Jdeme vpřed zdravou, přirozenou cestou.

Fitness Profesional Academy není jen vzdělávací akademie, ale také Vám dokážeme připravit moderně pojaté fitness na klíč. Se všemi prvky pracujeme tak, aby měly funkční charakter, ale přitom budeme držet Vaše výdaje na uzdě. 

Mějte světové nápady za pohodové ceny. 

MAPA

GMAP